برچسب: زیارتگاه‌های اسلامی

???????????????????????

مختصری درباره جایگاه فرامذهبی مشاهد اهل بیت (ع)

شواهد تاریخی متعددی وجود دارد که بسیاری از مشاهد اهل بیت (ع)، در قرون گذشته به همان میزان توجه شیعیان به آنها و گاه حتی بیشتر از آن، مورد توجه پیروان سایر فرق و مذاهب مختلف اسلامی بوده‌اند. طبیعی است که برخلاف زمان حال که مذهب تشیّع رسمیت و گستردگی بیشتری از قبل یافته است، در گذشته شماری از این...

Ali's Mosque, Medina

اماکن منسوب به امام علی (ع) در حجاز

در سرزمین حجاز، زیارتگاه‌ها و مکان‌های متعددی به نام امیر مؤمنان علی (ع) وجود داشته که این نوشتار به واکاوی این اماکن و زیارتگاه‌ها و تبیین نوع ارتباط آنها با آن حضرت پرداخته است.