برچسب: تاریخ معماری

Muslim ibn Aqil shrine

بازسازی ایلخانی مزار مسلم بن عقیل

به نظر می‌رسد بیشتر تاریخ‌نگاری‌های عتبات عالیات در دوره اخیر به قلم نویسندگان شیعه از دقت علمی بالایی برخوردار نیست. چراکه این نگاشته‌ها عمدتاً متن محور و مبتنی بر منظومه‌های چهارگانه‌ای است که مرحوم شیخ محمد سماوی (د ۱۳۷۰ق) در تاریخ هر یک از عتبات عالیات عراق در نجف، کربلا، کاظمین و سامرا سروده است. بیشتر این نویسندگان نیز بی‌توجه...

arc.pp-0116

تاریخچه اجمالی گنبد ائمه بقیع (ع)

گنبد ائمه بقیع (ع)، تا پیش از تخریب آن در آغاز روی کار آمدن دولت سوم سعودی، از مهم‌ترین بناهای تاریخی مدینه منوّره به شمار می‌آمد. چنانکه از توصیف‌های مورخان و جهانگردان و نیز عکس‌های قدیمیِ پیش از تخریب بقیع برمی‌آید، گنبد ائمه بقیع (ع) از سایر گنبدهای بقیع بزرگ‌تر و مرتفع‌تر بود و به نظر می‌رسد ارزش معماری فراوانی...