برچسب: قنبر

Qanbar-Ali's_shrine,_Baghdad

پژوهشی درباره زیارتگاه «قنبر علی» در بغداد

در شهر بغداد، پایتخت عراق، زیارتگاهی منسوب به قنبر، به نام «قنبر علی» وجود دارد که در بازار و محله‌ای به همین نام، در منطقه رصافه (شرق رود دجله)، قرار دارد. در منابع نگاشته شده درباره مساجد و مراقد بغداد، این زیارتگاه را مدفن قنبر، غلام علی (ع) معرفی کرده و در تعدادی از این منابع، کاربری آن را «جامع»...

Qanbar_shrine,_Dehbaf-1

مزارات منسوب به قنبر غلام امام علی (ع) در ایران

در ایران لااقل ۱۳ محل منسوب به قنبر غلام امام علی (ع)، شامل زیارتگاه، قدمگاه و پدیده‌های طبیعی وجود دارد که تعدّد و فراوانی آنها، نشان از جایگاه و محبوبیت بالای وی در فرهنگ عامه مردم ایران در گذشته داشته است.

Qanbar_Book

انتشار کتاب قنبر غلام علی (ع)

کتاب «قنبر غلام علی (ع)» به قلم نگارنده این سطور، در هفته نخست اسفند ۱۳۹۳ منتشر شد. این کتاب در چهار فصل آماده شده که عناوین آنها به شرح زیر است: ۱) قنبر در منابع تاریخی و روایی ۲) فرزندان و نوادگان قنبر ۳) قنبر در ادب و هنر و فرهنگ عامه ۴) زیارتگاه‌ها و مکان‌های منسوب به قنبر. در فصل اول،...